Table Setting

درباره شرکت


شرکت ره کاوان آیریک کار خود را از سال 1398 در زمینه اینترنت اشیاء آغاز کرد . "آیریک" با پتانسیل و انگیزه بالا و دید روشن، توانست حوزه‌ی فعالیت خود را گسترش دهد و علاوه بر اینترنت اشیاء، به حوزه‌ی سرویس های هوشمند و سرویس های مبتنی بر مکان نیز ورود پیدا کندTable Setting

چشم انداز


ما اعتقاد به ترویج استعداد ها، خودشکوفایی و تلاش برای کسب دانش داریم و اهدافمان را در همین راستا تعیین کرده ایم تا بتوانیم از آنچه که پتانسیل واقعی ماست استفاده کرده و گام هر چند کوچکی برای بهتر کردن جهان اطرافمان برداریم