سـامانه هوشمند ردیـابی خودرو
madein

درباره شرکت

شرکت هوشمند ره کاوان آیریک کار خود را از سال 1398 در زمینه اینترنت اشیاء آغاز کرد . "آیریک" با پتانسیل و انگیزه بالا و دید روشن، توانست حوزه‌ی فعالیت خود را گسترش دهد و علاوه بر اینترنت اشیاء، به حوزه‌ی سرویس های هوشمند و سرویس های مبتنی بر مکان نیز ورود پیدا کند

computer
computer

اهداف

تیم خلاقیت "آیریک" تمام پتانسیل خود را به کار گرفته و از سال 1396 به تحقیق و بررسی نیاز ها در جامعه ی امروزی پرداخته و همزمان با برگزاری جلسات اطاق فکر به دنبال ارائه راه حل های مبتکرانه و خلاقانه برای رفع نیازهای شناسایی شده می پردازد

چشم انداز

ما اعتقاد به ترویج استعداد ها، خودشکوفایی و تلاش برای کسب دانش داریم و اهدافمان را در همین راستا تعیین کرده ایم تا بتوانیم از آنچه که پتانسیل واقعی ماست استفاده کرده و گام هر چند کوچکی برای بهتر کردن جهان اطرافمان برداریم

computer